PRISER & AVGIFTER

Priser och avgifter 2018
 
Den ideella organisationen Insamlingen Sverige finansieras i huvudsak via gåvor från privatpersoner och företag. Majoriteten av det insamlade medlen når därför fram till det insamlingen skapats för.
 
Att starta en insamling medför inga kostnader. På det belopp som samlas in dras det en administrativ avgift som motsvarar Paypals transaktionsavgift på 3,4 % på donerat belopp + 3,25 kr per donation.
 
 
Kostnad för att starta en insamling:
 
0 kr
 
 
Avgift på donerat belopp
 
3,4% + 3,25 per donation.

Exempel:
Av en insamling som samlar in 10 000 kr på en insamlingskampanj där 20 personer donerat till insamlingen går 9595 kr till insamlingen och 405 kr ( 340 kr + 65 kr ) går till avgifter. ( 3,4% x 10 000 kr = 340 kr och 20 st donationer x 3,25 kr = 65 kr )

Tack för ert stöd till insamlingen.se

 
Copyright 2014 Insamlingen. All rights reserved