FRÅGOR & SVAR

Hur fungerar det?
 
Insamlingen.se gör det mycket enkelt att samla in pengar för det som engagerar dig mest. På några minuter kan du skapa din insamling och dela med dig av din insamling med dem som betyder mest för dig.
 
Insamlingen.se har ingen gräns som gör att du måste nå målet du sätter upp utan det du samlar in kommer i slutet av insamlingen att överföras till dig.
 
Vad kan jag samla in pengar till?
 
Du kan samla in pengar till dig själv, din familj eller vänner. Det kan handla om sjukvård, utbildning, volontärprogram, sport, minnesfonder eller till att hjälpa ditt husdjur. Att möjliggöra insamlingar till det som engagerar och är viktigt för dig helt enkelt.
 
Är det säkert?
Vi använder oss av Paypal som är ett av världens största internetbetalningsföretag för att kunna säkerställa att dina insamlade pengar hanteras säkert.
 
Vilka är insamlingen.se?
Insamlingen.se drivs av den ideella föreningen Insamlingen Sverige. Syftet med föreningen är att underlätta för personer och organisationer att starta och samla in pengar för välgörande ändamål.
 
Hur kan jag få ut de insamlade pengarna?
När insamlingen avslutas påbörjar vi överföringen av det insamlade beloppet till dig. Det sker vanligtvis ca en vecka efter det att insamlingen avslutats. Vid överföringen får du beloppet överfört till det bankkonto du angivit.
 
Kan jag samla in pengar åt en vän?
Ja det går bra. Det är ofta så att en insamling startas för att stödja en vän eller familjemedlem.
 
Vad kostar det?
Att skapa en kampanj kostar inte något. En administrativ avgift dras av det insamlade beloppet automatiskt innan pengarna förs över vid projektets avslut. Du kommer alltså aldrig få en faktura eller bli betalningsansvarig gentemot insamlinge.se. Se Priser och avgifter för mer information.
 
Blir den som ger en gåva debiterad något?
Nej de som ger en gåva blir inte debiterad!
 
Finns det några tidsgränser?
Det finns en bortre gräns på insamlingens slutdatum som är 365 dagar (ett år) från startdatum. Vi föreslår dock att du sätter upp kampanjen under en kortare period än det då det insamlade beloppet oftast kommer i början och i slutet av ett projekt.
 
Vad händer om jag inte når mitt mål?
Om du inte når det mål du satt och kampanjen avslutas kommer det belopp som är insamlat att betalas ut. Din kampanj är alltså inte tvungen att nå målet för att det insamlade beloppet ska betalas ut.
 
 
Hur vet jag om någon gett en gåva?
Listan med de som bidrar uppdateras automatiskt så fort någon gett en gåva. Du ser listan med gåvor under rubriken ”Senaste gåvor” på din insamlingssida.
 
 
Varför kan jag bara logga in via Facebook?
För att reducera risken för oseriösa kampanjer som har vi valt att personen som skapar en insamling måste ansluta sitt Facebookkonto till insamlinge.se. Det underlättar verifieringen av identiteten av användaren. Facebook är också den absolut viktigaste kanalen för att nå ut med informationen om sin insamling.

Tack för ert stöd till insamlingen.se

 
Copyright 2014 Insamlingen. All rights reserved