Stöd Barncancerfonden
Stad:
 
 
Uppnått:801 kr
Mål:10.000 kr
Beskrivning
Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos. Barncencerfonden arbetar för att underlätta livet för de här familjerna.


För att på bästa sätt nå ändamålen arbetar Barncancerfonden inom tre olika områden:

1. Forskning och utbildning

Barncancerfonden stöder forskning som har relevans för barncancer och har som syfte att komma barnet tillgodo. Tre oberoende forskningsnämnder avgör vilka forskningsprojekt som ska stödjas.

Under 2013 har Barncancerfonden:

bidragit med 162,5 miljoner kronor till forskning och utbildning
beviljat 65 nya projektanslag
infört implementeringsanslag, pengar för att göra det möjligt för vården att omvandla forskarnas vetenskapliga fynd till verkliga behandlingsmetoder
gjort en satsning för att säkra tillgången på specialistläkare inom barncancerområdet

2. Råd och stöd

Barncancerfonden bidrar till utveckling av barncancervården för att stödja barnet och dess omgivning under och efter behandling.

Under 2013 har Barncancerfonden:

delat ut 28,1 miljoner kronor till Råd och stöd
gett över 100 familjer med cancerdrabbade barn möjlighet att vistas på Almers Hus i Varberg
anordnat flera familje- och temaveckor på kompetenscentret Ågrenska utanför Göteborg
finansierat tolv ”konsultsjuksköterskor” på landets sex barnonkologiska avdelningar

3. Information

Barncancerfonden bedriver informationsverksamhet om barncancer i syfte att öka öka förståelsen för barnets livssituation.

Under 2013 har Barncancerfonden:

delat ut 32,2 miljoner kronor till Information
släppt den första barncancerrapporten, årets tema var leukemi
löpande informerat om barncancer på webbplatsen, i den egna tidningen Barn&Cancer och i elektroniska nyhetsbrev
bedrivit ett aktivt pressarbete som resulterat i närmare 3 000 artiklar inom print och media

Beskrivning

Hjälp oss utrota barncancer. Hjälp oss samla in pengar. Ditt engagemang är viktigt. Ge en gåva idag!

 
801
kr
  0
av mål
insamlat
dagar kvar
 
share on facebook Personer har delat
Senaste gåvor
Visa alla
5
Ingvar Johannesson
200 kr  
4
Ravi Kumar
1 kr  
3
Emily Grabe
200 kr  
2
Kerstin Ullnert
200 kr  
1
Anja Kempe
200 kr  
Skicka till :

Stefan Kempe

×
 
I have coupon code
 
 
 
 
 
 
Jag vill inte att mitt namn ska visas offentligt
Genom att klicka på nästa godkänner du de Allmänna villkoren och kommer till nästa steg där du kan ge gåvan via ditt Paypalkonto eller ditt betal-/kreditkort.
×
 

Tack för ert stöd till insamlingen.se

 
Copyright 2014 Insamlingen. All rights reserved